Výrobca známej hodinárskej značky VOSTOK-EUROPE privádza na trh novinku - model EXPEDITION NORTH POLE-1  venovaný prvej sovietskej polárnej vedecko-výskumnej plávajúcej stanici na svete - Severný pól-1.  Stanica bola oficiálne otvorená 6. júna 1937 neďaleko Severného pólu. Nachádzala sa na plávajúcej ľadovej kryhe veľkej 3 x 5 km a hrubej 3 m.  Letka pozostávajúca z 5 lietadiel sem previezla materiál: 2 rádiostanice, jedlo na 1 a pol roka o váhe 5 ton, obytný stan zhotovený z hliníkových trubiek. Steny stanu boli z celtoviny a dvoch vrstiev kajčieho páperia. Podlaha stanu bola gumenná, nafukovacia. Posádku stanice tvorila slávna papaninská štvorica: vedúci stanice - Ivan Dmitrijevič Papanin, meteorológ a geofyzik - Jevgenij Konstantinovič Fjodorov, radista - Ernest Teodorovič Krenkel, hydrobiológ a oceánograf - Pjotr Petrovič Širšov.  Počas 274 dní bádatelia  pracovali v ťažkých arktických podmienkach, aby získali dôležité vedecké výsledky. Počas tohto obdobia preplávali na kryhe takmer 2500 km. Kryha sa postupne zmenšovala, až  sa 1. februára 1938 r. po 6 dňovej búrke pokryla dlhými prasklinami a rozpadla sa. Ľudia sa ocitli na úlomku dlhom 300 m a širokom 200 m.  Puklina vznikla aj pod obytným stanom. Napriek tomu však poslali správu, aby sa o nich nikto nestrachoval v prípade, že stratia rádiový signál. Na pomoc bádateľom boli okamžite vyslané záchranné lode Murman a Tajmír, posádkam ktorých sa podarilo zachrániť  slávnu papaninskú štvoricu 19. februára 1938 r.  Vedecké výsledky získané na plávajúcej kryhe boli vysoko ocenené Akadémiou vied ZSSR a Papaninovi a Krenkelovi bol udelený titul doktor geografických vied.